TFMK logon suunnittelukilpailu 2022

YLEISTÄ
Touring Finlandia Moottorikerho ry järjestää avoimen suunnittelukilpailun, jonka tehtävänä on tuottaa yhdistykselle uusi logo. Kilpailu on kaikille avoin.
 
Logo toimii yhdistyksen visuaalisena tunnisteena, imagon luojana ja identifiointina. Sitä käytetään yhdistyksen asiakirjoissa, kotisivuilla, somepalveluissa, mainoksissa, muussa sähköisessä ja printtiviestinnässä ja muissa mahdollisissa tuotteissa kuten kerhon lipuissa, banderolleissa, kuten t-paidoissa ja muissa kerhotuotteissa sekä mainoslahjoissa.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.tfmk.com

LOGON TEKNISET JA SISÄLLÖLLISET VAATIMUKSET

Logon tulee sisältää teksti:
– TFMK tai Touring Finlandia MK ry (viralliset kirjoitusasut) ja vapaavalintaisesti lisäksi vuosiluvun 1972 (perustamisvuosi).

– Logon pitää toimia sekä sähköisessä että painetussa muodossa, värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena. Sitä pitää voida pienentää ja suurentaa erilaisten käyttökohteiden mukaan.
(Esim. suurikokoisiin lippuihin ja banderolleihin, julisteisiin ja pienikokoisiin käyntikortteihin, tarroihin, pinsseihin, kyniin, t-paitoihin, ym.).

Voittajalogo toimitetaan kaikissa tarvittavissa formaateissa (Jpg, png, pdf, vektoroituna jne.), kaikissa vaadituissa väreissä ja soveltuvana kaikkiin käyttötarkoituksiin painetussa, että sähköisessä viestinnässä ja tuotteissa.

– Logon tulee kuvastaa Touring Finlandia Moottorikerho ry:n tavoitteita ja toimintaa matkamoottoripyöräilyssä ja sen hyväksi.

Ote yhdistyksen säännöistä:
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kotimaahan sekä ulkomaille suuntautuvaa matkamoottoripyöräilyä. Yhdistys pyrkii kehittämään ja ylläpitämään jäsenissään innostusta moottoripyöräilyyn ja moottoriurheiluun lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä. Lisäksi se pyrkii kasvattamaan jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia vastuullisia ja taitavia kuljettajia ja matkustajia.


KILPAILUTYÖ

 Kilpailutyön tulee sisältää seuraavat asiat

a) Logo kokonaisuudessaan.

c) Kilpailutyön nimi, joka toimii samalla tekijän nimimerkkinä

– Paperiversiona oleva kilpailutyö esitetään valkoisella, A4-kokoisella arkilla. Sähköinen versio tallennetaan valkoisella pohjalla joko jpeg- tai pdf-muotoon.

– Kilpailun esiraati ja yhdistyksen hallitus käsittelevät kilpailutyöt tietämättä osallistujien henkilöllisyyttä. Tämän takia kilpailutyöhön lisätään logoehdotuksen nimi, joka toimii samalla tekijän nimimerkkinä. 

Postitse toimitettavien kilpailutöiden mukana tulee olla kuori, jonka päällä lukee kilpailutyön nimi ja joka sisältää osallistujan nimen ja yhteystiedot. Sähköpostitse lähetettävissä kilpailutöissä yhdistyksen sihteeri varmistaa, että osallistujan henkilöllisyys ei ilmene valitsijoille ennen voittajan valintaa.

– Kilpailutyöt tulee olla toimitettuna määräaikaan mennessä joko osoitteeseen

Touring Finlandia MK ry, Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo, (paperiversiot),
tai sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen sihteeri@tfmk.com

Aikataulu

– Suunnittelukilpailuaika alkaa 1.2.2022

– Kilpailuaika päättyy 31.8.2022 klo 12.00

– Kilpailun tulokset julkaistaan 1.11.2022 yhdistyksen nettisivulla www.tfmk.com ja sen jälkeen yhdistyksen muissa tiedotuskanavissa.  Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


Palkinto

Kilpailun voittajatyö saa 600 € rahapalkinnon, toiseksi tulleesta työstä saa 200 €:n ja kolmanneksi tulleesta työstä 100 €:n kannustuspalkinnot. Palkinnot ovat veronalaista tuloa. Halutessaan raati voi esittää hallitukselle muita kilpailutöitä lunastettavaksi esimerkiksi kerhon muihin viestinnällisiin tarpeisiin ja kuvituskäyttöön. Raati voi myös esittää joillekin töille erityismainintoja.

Valinta

Voittajalogon valitsee Touring Finlandia MK ry:n hallitus. Hallitukselle esiteltävien ehdotusten esivalinnan tekee erikseen kutsuttava raati, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita.

_____________________________________________________________________________

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kilpailun säännöt.

2. Logon suunnittelukilpailun julistaa Touring Finlandia MK ry

3. Kilpailutehtävänä on suunnitella logo:
– TFMK:lle yleiskäyttöinen yhdistyksen logo. Kilpailu on kaikille avoin.

5. Voittajatyö palkitaan 600 euron rahapalkinnolla ja sijalla kaksi sijoittunut työ 200 €:n ja sijalle kolme sijoittunut työ 100 €:n kannustuspalkinnolla. Järjestäjä varaa oikeuden jakaa voittosumma 1–3 sijojen kesken myös toisin tai ei olla jakamatta palkintoa lainkaan. Palkinnot ovat veronalaista tuloa. Järjestäjä voi myös jakaa kunniamainintoja eri töistä.

6. Kilpailu päättyy maanantaina 31.8.2022 klo 12.00. Vain tähän mennessä toimitetut työt osallistuvat kilpailuun.

7.  Kilpailutyön tulee sisältää

– Kokonainen logo, jossa kuvaan on liitetty teksti: 

    TFMK tai Touring Finlandia MK ry lisäksi vapaavalintaisesti vuosiluku 1972 (perustamisvuosi)

Kilpailutyön voi esittää joko paperilla tai sähköisenä. Paperimuotoisessa kilpailutyö sijoitetaan yhdelle A4 kokoiselle, valkoiselle arkille logon pienimmässä ja suuremassa, läpimitaltaan n. 15 cm kokoisena. Sähköisessä muodossa olevat työt tallennetaan jpeg- tai pdf-muotoiseen tiedostoon.

Paperilla esitettävien kilpailutöiden mukana tulee olla kuori, jonka päällä lukee kilpailutyön nimi. Kuoren sisällä on logoehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Sähköpostitse lähetettävissä kilpailutöissä tekijän yhteystiedot merkitään viestiin. Lähettäjän henkilöllisyys jää vain yhdistyksen sihteerin tietoon ennen voittajan valintaa.

8. Toimitusosoitteet: Paperiversiot toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen:

Touring Finlandia MK ry, Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo. Sähköpostitse toimitettavat työt lähetetään osoitteeseen: sihteeri@tfmk.com

9. Sama kilpailija voi lähettää useamman kilpailutyön. Jokainen työ on silloin lähetettävä erikseen, itsenäisenä kilpailutyönä.

10. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet kilpailutyöhön sekä oikeus luovuttaa työ TFMK:lle.

11. . TFMK saa voittajatyöhön täydet käyttöoikeudet, logon suunnittelija sitoutuu tekemään tarvittavat muutokset ennen logon lopullista käyttöönottoa.  TFMK saa em. oikeudet myös muihin palkittuihin tai kunniamainittuihin töihin. 

12. TFMK voi lunastaa muita kilpailutöitä eri tarkoituksiin, esimerkiksi kuvituskäyttöön.

13. TFMK ei vastaa kilpailutöiden teknisesti tai muista syistä johtuvasta vikaantumisesta tai katoamisesta.

14. Voittajan valitsee TFMK ry:n hallitus. Esivalinnan suorittaa tehtävään kutsuttu raati, jossa on mukana graafisia suunnittelijoita ja alan asiantuntijoita. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, visuaaliseen vaikuttavuuteen ja huomioarvoon, kiinnostavuuteen, värimaailmaan, tekniseen toimivuuteen sähköisissä ja painetuissa käyttöympäristöissä sekä kykyyn ilmentää TFMK:n toimintaa matkamoottoripyöräilyssä.

15. TFMK ry:n hallitus varaa oikeuden olla valitsematta yhtään ehdotusta, jolloin palkinto jää jakamatta.

16. Kilpailun tulokset julkistetaan 1.11.2022 yhdistyksen nettisivulla osoitteessa www.tfmk.com ja sen jälkeen muissa tiedotuskanavissa. Tuloksista tiedotetaan osallistujille ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yhteystiedot

Touring Finlandia MK ry, Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo. Sähköposti sihteeri@tfmk.com.

Lisätietopyynnöt ja kysymykset

Sari Laurell, puh. 0443637759, sp. sari.laurell@tfmk.com
Ari Toivanen, puh. 0405517418, sp. ari.toivanen@tfmk.com.