Vastaa aiheeseen: Ylimääräinen jäsenkokous, ja siellä käsitellyt asiat.

#3105
Tapio Vesterinen
Osallistuja

Olen Martti kanssasi samaa mieltä.

Minusta hyvä tapa edetä asiassa on, että hallitus valmistelee asioita ja ottaa liittymisen ja eroamisen uudelleen syyskokouksessa esille. Tuolloin Smotoon liittymiseen ei tarvita muuta kuin viedä tarvittava pöytäkirja. Periaatteessa asiaa voidaan valmistella pitkälle.

Tuo SML:N jäsenmaksu nouseminen on asia, joka kannattaa huomioida. Nämä yksityiskohdat eivät kuitenkaan saa mennä hyvän kokouskäytännön ja avoimen informaation jakamisen edelle.

Mikäli tulevan asia ei ole syyskokouksen listalla ja aiempi päätös ei miellytä, on niillä henkilöillä jotka haluavat moittia päätöstä vielä aikaa tehdä se. Muistaakseni moiteaika on 3 kk. Henkilökohtaisesti en usko tuohon moitteeseen, koska kritiikki on kohdistunut toimintatapaan. Toisaalla toimintatapa on eräs suurimmista sysitä moittia kokousten päätöksiä. Jäsenet kokevat, että heidän oikeuksiaan ja jäsendemokratiaa on loukattu. Mitä useammin jäsenet kokevat näin tapahtunee, sen herkemmin moitteeseen ryhdytään.

Esityksesi siitä, että joku kokouksen valmistelijoista vastaisi asiaan, on oikeutettu. Samalla se on valmistautumista tulevaan syyskokoukseen.

westy